HERZL DER JUDENSTAAT PDF

Inhalt: Ende des Jahrhunderts kann die Emanzipation und Integration der Juden in Europa als gescheitert angesehen werden. Das Buch erschien , zu einer Zeit, in der die antisemitische Polemik grassierte. Es ist die Herstellung des Judenstaates. Wo immer Juden hinziehen, werden sie verfolgt, selbst wenn sie formal gleichberechtigt sind.

Author:Vudora Daikree
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Sex
Published (Last):21 July 2008
Pages:39
PDF File Size:1.97 Mb
ePub File Size:19.76 Mb
ISBN:397-7-51213-394-7
Downloads:54284
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigamiVroege leven en studie[ bewerken brontekst bewerken ] Theodor Herzl werd geboren in het Hongaarse gedeelte van de toenmalige dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije als zoon van Jacob Herzl en Jeanette Diamant , die in gehuwd waren.

Zijn moeder kwam uit een textielfamilie en dweepte met de Duitse cultuur. Zijn vader was reeds een welgesteld zakenman die duidelijk wou laten weten een Hongaar te zijn. In kregen zij een dochtertje, Pauline. Zijn ouders waren niet orthodox , maar vierden in elk geval wel de joodse feesten.

Theodor werd dan ook besneden en kreeg van de rabbijn de namen Benjamin Zeev. Later ging hij naar een joodse instelling voor lager onderwijs. Zijn ouders stimuleerden hem om zijn talenten te benutten en goede prestaties te leveren. Met beiden had hij een goede band.

Al op dertienjarige leeftijd gaf hij blijk van literair talent. Hij schreef toen zijn eerste verzen en speelde met zijn zus toneelstukjes die hij zelf had bedacht. Eerder was zijn eerste liefde Madeleine Kurz al overleden. In hetzelfde jaar verhuisde hij met zijn familie naar Wenen. Op de universiteit studeerde hij vervolgens rechten en werd hij zelfs lid van een sterk nationalistische Burschenschaft. In promoveerde hij er tot doctor. Als student had hij enkele antisemitische ervaringen. Hij moest zelfs ontslag nemen bij zijn studentenclub na een anti-joodse manifestatie.

Na een moeizame aanloop had hij enkele successen als schrijver van toneelstukken. Voor dit blad werkte hij eerst in Wenen en later in Parijs. In beide steden kwam hij onder de indruk van het felle antisemitisme dat er heerste.

Vooral de rechtszaak van Dreyfus in Frankrijk waarvan hij verslag uitbracht, maakte diepe indruk op hem. Assimilatie van de Joden in Europa kwam hem daardoor voor als een illusie, de enige oplossing was volgens hem de oprichting van een eigen Joodse staat. Hij schreef: "Het beloofde land ligt daar waarheen wij het dragen. De Joden die het willen, zullen hun staat hebben, en zij zullen die ook verdienen.

Hij argumenteerde dat het probleem dat Joden ondervonden een nationaal en geen individueel probleem was. Theodor Herzl tijdens het Eerste Zionistische Congres in Bazel Oprichting van de zionistische beweging[ bewerken brontekst bewerken ] Herzls boek vertoonde weliswaar overeenkomsten met dat van Leon Pinsker , die enige decennia eerder met zijn "Autoemanzipation" soortgelijke gedachten had verspreid, maar het bijzondere van Herzl was dat hij persoonlijk een zionistische beweging oprichtte en in deze beginfase een van de weinige Joden was die de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de organisatie van de zionistische bijeenkomsten nam en contacten met staatshoofden uit het Duitse Rijk , het Ottomaanse Rijk en het Verenigd Koninkrijk onderhield.

Joden werden als groep en vaak ook als individuelen gediscrimineerd door een hoogtijvierend nationalisme , met name in Rusland. Vanuit Oost-Europa was inmiddels een lokaal georganiseerde, kleine emigratiestroom naar Palestina ontstaan - naast een grote emigratie naar Noord-Amerika - in verband met de pogroms die vrij frequent Joodse slachtoffers eisten en het verbranden van Joods bezit tot gevolg hadden.

Aanvankelijk was niet zeker waar de staat het best gesticht zou kunnen worden. Diverse plaatsen, zoals Oeganda en Suriname , werden door koloniale heersers voorgesteld. Echter, al bij het eerste Zionistisch Congres, dat in in de Zwitserse stad Bazel werd gehouden het congres kwam door zijn toedoen tot stand, en ook tegenwoordig worden deze congressen nog georganiseerd bleek een voorkeur te bestaan Palestina als plaats van vestiging te kiezen, waartoe vooral afgevaardigden uit Oost-Europa om religieuze redenen verzochten.

Herzl kon zich hierin vinden, zij het dat hij een andere vestigingsplaats ook acceptabel vond, en in alsnog een keuze voor Oeganda verdedigde. Het kleine boek werd gepubliceerd op 14 februari in Leipzig Duitsland en Wenen Oostenrijk door Max Breitensteins Verlagsbuchhandlung.

Herzls oplossing is de creatie van een Joodse staat. In zijn boek schetst hij zijn redenering voor de noodzaak om de historische Joodse staat te herstellen. In zijn boek is duidelijk te merken dat Herzl gefrustreerd is over het feit dat het Joodse volk nergens thuis hoort en verstoten wordt. De hiernavolgende passages zijn hier een duidelijk voorbeeld van: "We hebben oprecht geprobeerd op te gaan in de ons omringende gemeenschappen en slechts het geloof van onze vaderen te behouden.

Het is ons niet toegestaan. Vergeefs zijn wij loyale patriotten, vergeefs brengen wij dezelfde offers van goed en bloed als onze medeburgers, vergeefs doen wij moeite om de roem van onze vaderlanden in kunsten en wetenschappen en hun rijkdom door handel en verkeer te verbeteren. In onze vaderlanden waar wij eeuwen geleefd hebben worden wij nog steeds voor vreemdelingen uitgekreten, dikwijls door mensen wier families nog niet in het land waren toen onze vaders daar al zuchtten Men geve ons de soevereiniteit over een stuk aardoppervlak dat bij de behoeften van ons volk past, voor de rest zullen wij zelf zorgen.

Het zal geleidelijk gaan en tientallen jaren in beslag nemen. Allereerst gaan de armsten om het land te ontginnen. Herzl ziet dan een samenleving ontstaan.

De joden zullen snel inzien dat voor hun… in Europa gehate ondernemingslust een nieuw blijvend gebied ontsloten is. De joden, die zich tot onze staatsidee bekennen, verzamelen zich om de Society of Jews.

Deze krijgt daardoor tegenover regeringen de autoriteit om in naam van de joden te spreken en te onderhandelen. Zij wordt,…, als staatsvormende macht erkend. Daarmee is de staat eigenlijk al gevormd. Tonen de wereldmachten zich bereid…dan gaat de Society over het te nemen land onderhandelen. Dat zal slecht aflopen: want het komt regelmatig voor dat de regering, daartoe geprest door de zich bedreigd voelende bevolking, een verdere toevloed van joden verhindert.

Emigratie heeft pas zin op basis van onze zekergestelde soevereniteit. Een joodse staat zal voor de buurlanden groot voordeel hebben. De Argentijnse Republiek zou er het grootste belang bij hebben ons een stuk grondgebied af te staan. Zo zullen wij tenminste leven als vrije mensen op onze eigen grond, en vredig sterven in onze eigen woningen. De wereld zal bevrijd worden door onze vrijheid, verrijkt worden door onze rijkdom en versterkt worden door grootheid Herzl besteedde drie jaar van zijn vrije tijd aan het schrijven van dit boek.

De roman geeft de visie van Herzl op een Joodse staat weer, en wordt daarmee een van de teksten die aan de basis staat van het zionisme. Altneuland is geschreven voor zowel Joden als niet-Joden: zo wilde Herzl de niet-Joodse opinie winnen voor het zionisme. Herzl stelde zich een Joodse staat voor die een combinatie was van een moderne Joodse cultuur, gecombineerd met het beste van het Europese erfgoed.

Als echte modernist verwierp Herzl het Europese klassensysteem, maar bleef hij het Europese culturele erfgoed trouw. Hij ging er ook van uit dat er meerdere talen zouden worden gesproken, maar Hebreeuws zou niet de hoofdtaal zijn. In het boek voorzag Herzl geen conflict tussen Joden en Arabieren. Een van de personages is een ingenieur uit Haifa , Reshif Bey geheten. De hoofd plot in de roman is dan ook de poging van een fanatieke rabbi om de niet-Joodse burgers te ontzetten uit hun rechten.

Herzl schildert verder hoe, volgens hem, het zionisme "het oude land van de joden" aantrof: leeg, woest en verwaarloosd. Hij laat de twee christelijke hoofdpersonen het land in bezoeken. Van Jaffa schrijft hij dan: " Als zij na meer dan twintig jaar in terugkomen, kunnen zij hun ogen niet geloven wat de joodse immigranten in die tijd hebben gerealiseerd.

De joodse kolonies liggen "als oasen in het dorre land". Behalve voornoemd ingenieur Bey komt de plaatselijke Arabische bevolking nauwelijks in het verhaal voor.

LOCKPICKING ANLEITUNG DEUTSCH PDF

Theodor Herzl

He also thought it would put his own settlements at risk. As expressed in this book, Herzl envisioned the founding of a future independent Jewish state during the 20th century. He argued that the best way to avoid anti-semitism in Europe was to create this independent Jewish state. The book encouraged Jews to purchase land in Palestine, although the possibility of a Jewish state in Argentina is also considered. Herzl popularized the term "Zionism", which was coined by Nathan Birnbaum. Summary[ edit ] After centuries of various restrictions, hostilities and frequent pogroms , the Jews of Europe have been reduced to living in ghettos. The higher class is forced to deal with angry mobs and so experiences a great deal of discomfort; the lower class lives in despair.

92051 COMPLIANCE INSPECTION REPORT PDF

Der Judenstaat

Vroege leven en studie[ bewerken brontekst bewerken ] Theodor Herzl werd geboren in het Hongaarse gedeelte van de toenmalige dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije als zoon van Jacob Herzl en Jeanette Diamant , die in gehuwd waren. Zijn moeder kwam uit een textielfamilie en dweepte met de Duitse cultuur. Zijn vader was reeds een welgesteld zakenman die duidelijk wou laten weten een Hongaar te zijn. In kregen zij een dochtertje, Pauline. Zijn ouders waren niet orthodox , maar vierden in elk geval wel de joodse feesten.

HALCONES DE MALVINAS CARBALLO PDF

.

EL DOMINIO DE LA VIDA AMORC PDF

.

Related Articles